Forum: Oreska - Užice (see the full version of Oreska - Užice)
Board: Naše Užice (see the full version of Naše Užice)
Oreska - Užice : Ekskluzivno: Sprema se konverzija brane u Vrutcima u hidroelektranu? - forum Uzicana - mesta: Uzice, Pozega, Arilje, Ivanjica, Kosjeric, Bajina Basta, Priboj, Prijepolje, Zlatibor - Cajetina, Nova Varos, Sjenica
Pages: 1

Subject: Ekskluzivno: Sprema se konverzija brane u Vrutcima u hidroelektranu?

By: Pedja
Date: 18.04.2010. 02:33:40
Prošlog leta je kompanija RESERVOIR CAPITAL CORPORATION vršila istraživanja o mogućnostima eksploatacije hidroenergetskog potencijala u našem kraju.

Pored brana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 koje su ovih dana predmet spora sa građanima Prijepolja koji se protive gradnji ovih hidroelektrana, ova kompanija je zainteresovana i za na branu u Vrutcima (reka Đetinja, Užice). Već je podnela zahtev za potrebne dozvole za taj posao i dobila podršku kako lokalne samouprave i privrede opštine Užice. Očekuje se da će ovaj projekat biti ostvaren kroz zajedničko preduzeće kompanije i lokalne samouprave.

Prema njihovoj proceni, brana u Vrutcima bi bila kapaciteta 32 MW, a godišnje bi proizvodila 45 GWh. pored postojeće brane bila bi izgrađena još jedna kao rezerva za vršna opterećenja.

Kompanija je osnovana 2006. godine u Kanadi, sa ciljem da se bavi eksploatacijom hidroenergetskih potencijala u Srbiji i jugoistočnoj Evropi uopšte. Već je dobila dve dozvole za projekte Brodarevo 1 i Brodarevo 2 kod prijepolja u Srbiji, a očekuje da će dobiti i treću dozvolu za hidreoelktranu Vrutci. Takođe razmatra i druge hidroenergetske potencijale u ovom regionu. Ovim poslom se bavi preko domaće virme REV d.o.o. čiji je vlasnik.

Pored hidroenergetskih potencijala, ova komanija se bavi i eksploatacijom minerala i i dragocenih metala u Srbiji preko domaćeg preduzeća SEE d.o.o koje je takođe u njenom vlasništvu.