Forum: Oreska - Užice (see the full version of Oreska - Užice)
Board: PMR446 - nelicencne radio veze (see the full version of PMR446 - nelicencne radio veze)
Oreska - Užice : Kultura ponašanja na radio frekvencijama - forum Uzicana - mesta: Uzice, Pozega, Arilje, Ivanjica, Kosjeric, Bajina Basta, Priboj, Prijepolje, Zlatibor - Cajetina, Nova Varos, Sjenica
Pages: 1

Subject: Kultura ponašanja na radio frekvencijama

By: Pedja
Date: 25.09.2007. 18:02:02
Radio frekvencije su do sada korišćene samo od ovlašćenih službi. Njihovo korišćenje je pretpostavljalo ili strogo određenu namenu i pravila veze ili obučenost operatera.

Uvođenjem slobodnih opsega, granica se pomera. Radio-frekfencije postaju pristupačne svima, pa i onima koji nisu dovoljno dobro upoznati sa radio tehnikom, principima ostvarivanja radio veza i ponašanja u takvim situacijama. Pravila su pak, sasvim jednostavna.

Pre svega, treba se ponašati pristojno i kulturno. To se na prvom mestu odnosi na rečnik koji koristimo. Ne treba psovati i biti vulgaran. Sagovornicima se obraćajte učtivo i sa poštovanjem (ne morate mu se obraćati sa "Vi") a na kraju razgovora se zahvalite. Pristojno ponašanje ne znači da morate razgovarati usiljeno ili zvanično. Baš naprotiv, to se ne očekuje, jer PMR446 se ne koristi za službene veze. Razgovarajte slobodno i opušteno, samo imajte u vidu da vas mogu slušati i deca, ili ljudi iz različitih socijalnih i kulturnih sredina, druge nacionalnosti ili veroispovesti i da i prema njima morate da se ponašate sa uvažavajem, iako ne učestvuju u razgovoru i iako vi i ne morate znati da vas slušaju. To, u suštini, znači da treba koristiti pristojan rečnik.

Prilikom ostvarivanja veze treba se predstaviti. Radio-službe imaju jasno utvrđena pravila identifikacije radio-stanica ali PMR466 nema. Da biste mogli da se predstavite sagovornicima, treba da izaberete svoj pozivni znak. Na PMR opsegu ne postoje neka posebna pravila oko određivanja pozivnog znaka. To može biti vaš nadimak ili neko izmišljeno ime koje ćete koristiti Kada jednom izaberete znak nemojte ga menjati da bi vaši sagovornici mogli lako da vas prepoznaju. Dobro je da vaš znak bude kratak i zvučan tako da ga sagovornici lako razumeju i zapamte.

Svakako, možete koristiti i oznake kakve ste imali prilike da viđate u filmovima: orao1, orao2, soko, kobra... ono što je važno to je da oznake budu kratke i jedinstvene da vas ne pomešaju sa nekim drugim. Za neke posebne situacije možete koristiti i neke druge privremene oznake, ali je dobro da vas po jednoj lako zapamte i prepoznaju u svakoj prilici.

Kada god počnete da govorite preko radio-stanice na početku recite svoju oznaku. Takođe, na kraju, pre nego što prekinete emitovanje, izgovorite "završavam", "orao1 završava", "prelazim na prijem", "prijem" ili na neki drugi jasan način stavite do znanja da oslobađate frekvenciju, kako bi vaš sagovornik znao da on može da govori.

Pre nego što progovorite preko radio-stanice, proverite da li je frekvencija slobodna. Ako vidite da je neko drugi koristi, sačekajte dok on završi. Kada pritisnete dugme za predaju sačekajte sekund - dva, a nemojte odmah da govorite. Neki uređaji malo kasne sa prelaskom na predaju i ako odmah progovorite neće se čuti početak reči. Takođe, držite mikrofon na dovoljnom rastojanju od usta. Ako je mikrofon predaleko, nećete se čuti dovoljno jako, a ako je preblizu, vaš glas će postati izobličen i nerazumljiv. Kada prekidate emitovanje, nakon što završite govor, opet sačekajte sekund - dva pa tek tada pustite dugme za predaju.

Nemojte upadati drugima u vezu ako nemate neki dobar razlog. Na pozivnom kanalu slobodno upadnite ako se neko raspričao i zaboravio da taj kanal treba da oslobodi. Na drugim kanalima, pustite ljude koji razgovaraju da završe, naročito ako se radi o privatnom razgovoru i ako te ljude ne poznajete. Upadnite im u vezu samo ako je to neophodno, recimo ako neko traži pomoć, a vi možete da mu pomognete (da mu pomognete da pronađe ulicu, servis ili čak da ponudite da obavite telefonski poziv u njegovo ime), ako je vama potrebna pomoć ili ako vam je hitno da nekoga pozovete na tom kanalu. U nekim slučajevama, ako procenite da su ljudi koje slušate, iako nepoznati, druželjubivi i razgovorljivi, i ne pričaju ni o čemu bitnom, upadnite im onda makar samo zato da ih upoznate.

Ako je potrebno da prekinete nečiji razgovor učinite to u momentu kada jedan od sagovornika prekine emitovanje, a drugi još nije počeo. Prekid možete učiniti kratkim predstavljanjem (na primer "ovde orao") ili još kraće obraćanjem sa "može li prekid?" ili "brejk" (engleski: break - prekid). Kada prekinu razgovor i oslobode vam frekvenciju izvinite se za prekid, zahvalite se i iskoristite priliku da obavite to što ste naumili: pozovite koga ste hteli da pozovete, ponudite ili zatražite pomoć.

Kada u toku razgovora čujete da je neko drugi zatražio prekid, javite mu se i stavite mu do znanja da privremeno prekidate razgovor prepuštajući mu kanal. Dovoljno je da mu odgovorite na primer sa "orao izvoli".

Ako vam ne odgovore na traženi prekid, pokušajte jos jednom ili dva puta ali ne više od toga. Sasvim je izvesno da oni vas ne čuju. Neke radio-stanice mogu biti podešene da propuštaju emisije samo ako su kodirane na dogovoren način, a možda ste im, jednostavno, van dometa.

Za pozivanje koristite kanal 8. Možete pozivati nekoga poimence ili jednostavno upućivati opšti poziv pa ko vam se javi. Kanal 8 koristite raumno, da ga ne blokirate. Poziv nemojte ponavljati dugo i često i obavezno pravite pauze između poziva tako da neko drugi ko želi da uputi poziv može takođe da se javi. Poziv može da glasi ovako:

- "orao zove sokola, prijem" (pauza)
- "orao sluša na kanalu" (pauza)
- "orao upućuje opšti poziv" (pauza)

Pauza treba da bude dovoljna da se javi soko ili da neko drugi može da uputi neki drugi poziv. Ako vam se niko ne javlja onda napravite dužu pauzu. To što vam se niko ne javlja, ne znači da niko ne sluša vaše pozive i ako često zivkate samoda bi ste ubili vreme, to drugima može da smeta. Ipak vodite računa da pozivni kanal služi za pozivanje i da mnogi mogu da slušaju čekajući neki konkretan poziv.

Kada na pozivnom kanalu uspostavite željenu vezu, preporučljivo je da se sa sagovornom dogovorite i premestite na neki drugi kanal gde možete da nastavite razgovor a da pozivni kanal ostane slobodan. Možete ostatii na pozivnom kanalu i tamo razgovarati, jer i vaš razgovor može da posluži kao poziv drugima da se uključe, ali uvek morate imati u vidu da ste na pozivnom kanalu i da morate ostvaiti dovoljno prostora ostalima da ga prvensteno za to i koriste, dakle pravite dovoljne pauze između relacija (kada sagovornik prestane da emituje nemojte odmah vi emitovati nego sačekajte da neko drugi, kome je potreban kanal može da se javi).

Kada započinjete razgovor na nekom kanalu, prvo upitajte da li je slobodan. Lako može da se desi da na tom kanalu koji ste odabrali neko sluša čekajući sagovornika ili unapred dogovoreno javljanje. Jednostavno upitajte "da li je kanal slobodan?" i ako vam niko ne odgovori slobodno započnite razgovor.

Radio veza ne mora biti samo između dve osobe. Često se na jednoj frekvenciji okupi više ljudi koji razgovaraju. Razgovor se obično vodi u krug, redosledom koji se formira kako se ko u njega uključuje. Kada neko završi sa emitovanjem, emitovanje počinje sledeći u redu. Preporučljuivo je na kraju relacije imenovati onoga ko treba da nastavi, a to je obavezno ako predajete frekvenciju nekome preko reda (recimo da kratko odgovori na neko pitanje). Običaj je da se red poštuje, i ako se odstupi od njega da ta odstupanja budu kratkotrajna i svrsishodna. Naravno, ni onaj ko je preskočen u redu, ne treba da se ljuti, razgovor je takav i može da odluta u drugom pravcu.

Ako vodite razgovor i želite da vam se i drugi pridruže onda u svom emitovanju uputite jasan poziv, na primer na kraju relacije saopštite: "napravićemo kratku pauzu da se javi ako neko želi da se uključi u razgovor, prijem". Vaš sagovornik će tada sačekati malo više da omogući drugima da se javi, a onda će nastaviti razgovor.

Na frekvenciji nemojte puštati muziku, prenositi radio ili tv program i slično. To pre svega nije dozvoljeno zakonom, a sa druge strane nije ni pristojno. Naročito to nemojte raditi na pozivnom kanalu.

Nemojte snimati tuđe razgovore. To je takođe zakonom zabranjeno, a naročito je zabranjeno da takve snimke objavljujete, pokazujete trećim licima ili ne daj bože, reemitujete preko rado-stanice.

Nemojte emitovati kada neko drugi emituje. To je takođe nepristojno, jer time ometate njegovu emisiju. Takođe, ako emitujete na susednom kanalu od onoga na kome neko drugi razgovara može da se desi da vaš signal na tom drugom kanalu smeta. Ako vas zamole da ne smetate, pomerite sa na neki drugi kanal. Ovo naročito poštujte ako smetate drugima na pozivnom kanalu.

Nemojte se lažno predstavljati. Imate pravo na privatnost i ako ne želite da vaši sagovornici ne znaju vaš identitet, to je u redu. Ali nije u redu da ih dovodite u zabludu predstavljajući se kao neko drugi.

Nemojte otkrivati privatne podatke o drugima. Svako ima pravo na privatnost i na njemu je da odluči o tome šta želi da se o njemu zna a šta ne, počev od identiteta pa do svega ostalog. Naročito nemojte davati tuđe brojeve telefona, i ostale lične podatke.

Ako se sagovornik požali da vas loše čuje, promenite odstojanje mikrofona od usta ili se pomerite koji metar od mesta na kome stojite (najbolje ako možete da izađete na čistinu, izađete iz automobila ili na terasu stana ili da se popnete na nešto višu poziciju) kako bi ste otklonili problem.