Forum: Oreska - Užice (see the full version of Oreska - Užice)
Board: Uputstva za .IZ.RS domene (see the full version of Uputstva za .IZ.RS domene)
Oreska - Užice : Obaveza objavljivanja podataka na sajtu koji se bavi elektronskom trgovinom - forum Uzicana - mesta: Uzice, Pozega, Arilje, Ivanjica, Kosjeric, Bajina Basta, Priboj, Prijepolje, Zlatibor - Cajetina, Nova Varos, Sjenica
Pages: 1

Subject: Obaveza objavljivanja podataka na sajtu koji se bavi elektronskom trgovinom

By: Pedja
Date: 25.01.2012. 19:56:24
Prema propisima, svako ko se bavi elektronskom trgovinom obavezan je da objavi podatke o registraciji firme. Ovo je regulisano sa dva zakona:

Zakon o zaštiti potrošača(primenjuje se od od 1. januara 2011. godine):

Pristup podacima kod elektronske trgovine

Član 30.

Trgovac iz člana 29. ovog zakona dužan je da nadležnim organima i potrošačima omogući lak, stalno dostupan i neposredan pristup sledećim podacima:

1)    nazivu, adresi i adresi elektronske pošte trgovca;

2)    nazivu javnog registra u koji je trgovac upisan i broju pod kojim je izvršen upis, odnosno o drugom podatku na osnovu kojeg se može izvršiti identifikacija trgovca u registru;

3)    nadležnom nadzornom organu ako je za obavljanje delatnosti trgovca potrebno odobrenje nadležnog organa;

4)    nazivu i adresi komore ili udruženja u koje je trgovac učlanjen, stručnom zvanju i državi u kojoj je to zvanje stečeno, pravilima struke koja obavezuju trgovca i načinu na koji se može pristupiti tim pravilima ako trgovac obavlja zanimanje ili delatnost za čije obavljanje je neophodno ispuniti posebne uslove ili ostvariti članstvo u određenoj komori ili udruženju;

5)    iznosu i načinu plaćanja poreza na dodatu vrednost.


Zakon o elektronskoj trgovini:


Obavezne informacije


Član 6.
Pružalac usluga dužan je da, u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan, korisnicima usluga i nadležnim organima državne uprave pruži sledeće informacije:

1)    ime i prezime ili naziv pružaoca usluga;

2)    sedište pružaoca usluga;

3)    ostale podatke o pružaocu usluga na osnovu kojih korisnik usluga može sa njim brzo i nesmetano da ostvari komunikaciju, uključujući i elektronsku adresu;

4)    podatke o upisu u Registar privrednih subjekata;

5)    pojedinosti o nadležnom organu, ako delatnost pružaoca usluga podleže službenom nadzoru;

6)    u pogledu posebno regulisnih delatnosti, odnosno profesija:
-    profesionalno ili slično strukovno udruženje kod koga je pružalac usluga registrovan;
-    profesionalni naziv i država koja ga je odobrila;
-    uputstva o profesionalnim pravilima u državi u kojoj se obavlja delatnost i mestu njihove dostupnosti;

7)    poreski identifikacioni broj (PIB), kao i broj obveznika poreza na dodatu vrednost, iz potvrde o izvršenom evidentiranju za porez na dodatu vrednost izdate od strane nadležnog poreskog organa, ako je pružalac usluga obveznik poreza na dodatu vrednost.

Ako pružalac usluga navodi cene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno mora naznačiti da li su u te cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču.


To praktično znači da za svaki sajt koji služi za prodaju roba ili usluga ili za oglašavanje prodaje roba ili usluga podleže obavezi objavljivanja ovih podataka. Ovo se odnosi i na sajtove koji koriste besplatne IZ.RS domene.

U obrascu Zahteva za odobrenje domena je predviđeno da podnosilac potvrdi da su ovi podaci objavljeni shodno zakonskoj obavezi a u postupku odobrenja se proverava da li je to zaista ispunjeno. Domeni koji su upotrebljeni za sajtove na kojima se prodaju robe ili usluge (vrši bilo kakva naplata) ili oglašavanje prodaje roba i usluga nemgu biti odobreni ako ne ipsunjavaju ovaj uslov.

Ova zakonska obaveza se odnosi na sve IZ.RS domene, uključujući i one koji su već odobreni. Korisnici domena su dužni da u najkraćem roku na sajtove uvrste podatke koje zakon propisuje ukoliko to već nisu učinili.