Forum: Oreska - Užice (see the full version of Oreska - Užice)
Board: Uputstva za .IZ.RS domene (see the full version of Uputstva za .IZ.RS domene)
Oreska - Užice : Obaveza objavljivanja impresuma na sajtu javnog glasila - forum Uzicana - mesta: Uzice, Pozega, Arilje, Ivanjica, Kosjeric, Bajina Basta, Priboj, Prijepolje, Zlatibor - Cajetina, Nova Varos, Sjenica
Pages: 1

Subject: Obaveza objavljivanja impresuma na sajtu javnog glasila

By: Pedja
Date: 02.02.2012. 12:34:17
Zakonom o Javnom informisanju javna glasila su obavezna da na svojim sajtovima objave impresum.


V. IMPRESUM

Obaveza objavljivanja impresuma

Član 26.

U svakom javnom glasilu obavezno se objavljuje impresum i skraćeni impresum.

Pod impresumom se, u smislu ovog zakona, podrazumeva skup osnovnih podataka o javnom glasilu.


Impresum i skraćeni impresum javnog glasila

Član 27.

Impresum javnog glasila obavezno sadrži: naziv javnog glasila, firmu i sedište osnivača i lična imena odgovornog urednika javnog glasila i odgovornih urednika za pojedina izdanja, rubrike, odnosno programske celine.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana impresum televizijskog, odnosno radio programa obavezno sadrži i datum emitovanja programa i oznake radiofrekvencije na kojima se program emituje, a impresum novinske agencije - datum dostavljanja informacija.

Skraćeni impresum novina obavezno sadrži naziv i datum izdavanja novina.

Skraćeni impresum televizijskog programa obavezno sadrži karakterističnu oznaku televizijskog programa.

Skraćeni impresum radio programa obavezno sadrži naziv radio programa, a ako se radio program emituje na najviše dve radiofrekvencije, i radiofrekvenciju, odnosno radiofrekvencije na kojima se program emituje.

Skraćeni impresum novinske agencije obavezno sadrži naziv servisa i datum dostavljanja informacije.


Način objavljivanja impresuma

Član 28.

Impresum mora biti integralno objavljen i jasno odvojen od ostalog sadržaja javnog glasila.

Impresum i skraćeni impresum novina objavljuju se u svakom broju i na svakom primerku novina.

Skraćeni impresum novina objavljuje se na margini svake stranice.

Impresum televizijskog i radio programa objavljuje se na početku i na kraju programa, svakog dana kada se program emituje, a ukoliko se program neprekidno emituje, svakoga dana između ponoći i dva časa.

Skraćeni impresum televizijskog programa objavljuje se sve vreme trajanja programa.

Skraćeni impresum radio programa objavljuje se najmanje jednom u svaka dva sata trajanja programa.

Impresum novinske agencije objavljuje se najmanje jednom dnevno.

Skraćeni impresum novinske agencije objavljuje se uz svaku objavljenu informaciju.

Impresum ostalih javnih glasila objavljuje se na pogodan način, shodno odredbama ovog člana.


Distribucija javnog glasila bez impresuma

Član 29.

Distributer ima pravo da odbije da distribuira javno glasilo bez impresuma.

Ako dođe do spora povodom informacije, ideje ili mišljenja objavljenih u javnom glasilu koje je distributer prihvatio da distribuira bez impresuma, odgovornost snosi i distributer.Ovo se odnosi i na sajtove koji koriste besplatne IZ.RS domene.

U obrascu Zahteva za odobrenje domena je predviđeno da podnosilac potvrdi da su ovi podaci objavljeni shodno zakonskoj obavezi a u postupku odobrenja se proverava da li je to zaista ispunjeno. Domeni koji su upotrebljeni za sajtove na kojima se prodaju robe ili usluge (vrši bilo kakva naplata) ili oglašavanje prodaje roba i usluga nemgu biti odobreni ako ne ipsunjavaju ovaj uslov.

Ova zakonska obaveza se odnosi na sve IZ.RS domene, uključujući i one koji su već odobreni. Korisnici domena su dužni da u najkraćem roku na sajtove uvrste podatke koje zakon propisuje ukoliko to već nisu učinili.