Forum: Oreska - Užice (see the full version of Oreska - Užice)
Board: Radio-amaterizam (see the full version of Radio-amaterizam)
Oreska - Užice : Pravilnik o strucnom osposobljavanju - forum Uzicana - mesta: Uzice, Pozega, Arilje, Ivanjica, Kosjeric, Bajina Basta, Priboj, Prijepolje, Zlatibor - Cajetina, Nova Varos, Sjenica
Pages: 1

Subject: Pravilnik o strucnom osposobljavanju

By: Pedja
Date: 30.03.2007. 11:25:17
Savez radio-amatera Jugoslavije
Izvršni odbor
Beograd, Trg Republike 3

Zbog ukazane potrebe i istih uslova oposobljavanja i načina polaganja stručnih ispita u Savezu radio-amatera Jugoslavije, a na osnovu ovlašćenja nadležnih državnih organa, donosi


P R A V I L N I K
O STUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
ČLANOVA SAVEZA RADIO-AMATERA JUGOSLAVIJE
I NAČINU ORGANIZOVANJA ISPITAČlan 1.

Obuka članova Saveza radio-amatera Jugoslavije se izvodi prema Nastavnom planu i programu obuke Saveza radio-amatera Jugolavije.Član 2.

Pri obuci i kondiciranju operatora veze i drugih specijalnosti, izučavati i odredbe iz Uputstva o unutrašnjem telgrafskom i telefonskom saobraćaju, V-11O4, koje je neophodno u održavanju veza za potrebe sistema odbrane.Član 3.

Fond časova prema Nastavnom planu i programu obuke SRJ u potpunosti mora biti ipunjen za svaku specijalnost, o čemu se vodi evidencija u radio-klubu.

Stučni ispit za oposobljenost ARO "C" i "F" klase može polagati svaki član SRJ-a, a stučni ispit za ostale klase, mogu polagiti članovi SRJ ako su punoletni i pod sledećim uslovima:

za klasu "E" ako je ispunio uslov iz stava 1. ovog člana;
za klasu "D" ako se u klasi "E" ili "C" nalazi najmanje 6.meseci;
za klasu "B"ako se u klasi "C" ili "D" nalazi najmanje 12.meseci;
za klasu "A"ako se u klasi "B"nalazi najmanje dve godine.


Član 4.

Obuka se organizuje i izvodi u osnovim organizacijama tj. radio-klubovima, a izuzetno ispitna komisija Saveza može organizovati seminare za pripremu instuktora-izvodjača nastave u RK kao i proveru znanja ARO, prema Planu i programu obuke u SRJ.Član 5.

Obuku mogu izvoditi samo lica koja poseduju odgovarajuću stučnost odredjene specijalnosti i da su zadužena od strane rukovodstva radio-kluba.

Član 6.

Prilikom organizovanja ispita obaveza svakog radio-kluba je da pismeno obavesti svoj Savez o istim i zatraži saglasnost.Član 7.

Pismena saglasnost se traži 30 dana pre održavanja ispita.

Zahtev za saglasnost radi održavanja ispita sadrži: vreme i mesto održavanja ispita, tačnu adresu gde se održava ispit, spisak prijavljenih kandidata po klasama, sa datumom i mestom rodjenja i polaganja prethodnog ispita, kao i predlog ispitne komisije.Član 8.Savez radio-amatera obavezan je odgovoriti radio-klubu koji je dostavio zahtev za organizovanje ispita i da se izjasni da li prihvata predloženi termin, mesto i sastav komisije ili da odredi novu komisiju.

Ispiti za ARO "A" klase, rad na stranim jezicima i najviše klase ARM i ARG organizuju se samo za vreme mnifestacija Saveza, (šampionati, konferencije, skupštine, zborovi, seminari i sl).Član 9.

Ispitnu komisiju sačinjavaju najmanje 3 (tri) člana, odgovarajuće specijalnosti od kojih je jedan aktivno vojno lice-radioamater, shodno odredbama ugovora SRJ-VJ.Član 10.

U ispitnu komisiju ne može biti odredjeno lice koje nema istu ili višu klasu-zvanje od lica koje polaže ispit.Član 11.

Radio-klubovi su obavezni da Savezu dostave predloge kandidata za sastav ispitnih komisija u svom klubu.Član 12.

Za vreme polaganja ispita vodi se zapisnik, koji se u roku od 8 dana po održanim ispitima dostavlja u dva primerka Savezu.

Zapisnik mora biti potpisan od strane svih članova komisije i overen pečatom i potpisom predsednika radio-kluba - organizatora ispita.Član 13.

U zapisnik se unose sledeći podaci: redni broj, prezime, očevo ime i ime, zanimanje, datum, mesec i godina rodjenja, mesto i opština rodjenja, klasa i ocena koju je kandidat dobio.Član 14.

Uz zapisnik se dostavlja i zahtev za izdavnje ovlašćenja, administrativna taksa, potvrda o uplati troškova za izdavanje diplome i ovlašćenja, izvod iz matične knjige rodjenih. Na osnovu priloženih dokumenata kandidatima se izdaju diplome, a zahtev za ovlašćenja za rad na ARS se evidentira, overava i dostavlja nadležnom organu, u skladu sa propisima.Član 15.

Izdavanje diploma o položenim stručnim ispitima je isključivo u nadležnosti Saveza. O izdatim diplomama se vodi posebna evidencija.Član 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog usvajanja 18. marta 1995. godine.Član 17.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika je u nadležnosti Izvršnog odbora Saveza radio-amatera Jugoslavije.


U Beogradu, PREDSEDNIK

18.03.1995. god. Saveza radio-amatera Jugoslavije

Subject: Odg: Pravilnik o strucnom osposobljavanju

By: petar pan
Date: 11.09.2007. 14:52:21
Ovo vise ne vazi.

Subject: Odg: Pravilnik o strucnom osposobljavanju

By: petar pan
Date: 14.10.2007. 00:42:02
: petar pan  11.09.2007. 14:52:21

Ovo vise ne vazi.

Vazi ovo sto je na sledecem linku http://www.yu1srs.org.yu/dl/srs_doc/Pravilnik%20o%20ispitima%20V2%20-%20usvojeno%20G.pdf
pa
http://www.yu1srs.org.yu/dl/srs_doc/Program_ispit%20klasa%20I%20V2.1ABC.pdf
pa
http://www.yu1srs.org.yu/dl/srs_doc/Program_ispit%20CW%20V1.pdf