https://forum.uzice.net Odštampaj stranicu - Oprala dete u veš mašini

Oreska - Užice

(NE)OBIČNI SVAKODNEVNI ŽIVOT => Dom i porodica => Temu započeo: jelenica_ue 29.08.2005. 19:48:50Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: jelenica_ue 29.08.2005. 19:48:50
MO­SKOV­SKA po­li­ci­ja je ovih da­na us­pe­la da spa­si ži­vot še­sto­me­seč­nom Sla­vi An­dre­je­vu ko­ga je umo­bol­na maj­ka Ol­ga hte­la da oku­pa u veš-ma­ši­ni. Maj­ka je te­le­fo­ni­ra­la po­li­ci­ji i re­kla da ne mo­že da za­u­sta­vi ma­ši­nu za pra­nje ru­blja u ko­joj je sa pr­lja­vim ve­šom i nje­na be­ba. De­žur­ni po­li­ca­jac iz re­gi­o­na Ju­žno Bu­to­vo na pe­ri­fe­ri­ji Mo­skve sti­gli su u stan za pet mi­nu­ta i za­i­sta vi­de­li da je u veš-ma­ši­ni be­ba.
Je­dan od spret­nih po­li­ca­ja­ca is­klju­čio je br­zo ma­ši­nu, a za­tim otvo­rio vra­tan­ca. Be­ba se na­pi­la vo­de, ali su po­li­caj­ci us­pe­li da se je spa­se. Za­tim su ga pre­ba­ci­li u bol­ni­cu. Po­sle ne­ko­li­ko da­na ma­li Sla­va se do­bro ose­ća i sme­ška me­di­cin­skim se­stra­ma ko­je se bri­nu o nje­mu.
Po­ro­di­ca An­dre­je­vih do­bi­la je 2000. go­di­ne dva sta­na u na­se­lju Ju­žno Bu­to­vo na pe­ri­fe­ri­ji Mo­skve jer im je iz­go­reo stan u cen­tru na pre­sti­žnom Ku­tu­zov­skom pro­spek­tu. Ol­gin brat je za­pa­lio stan u ko­me je bi­la i nji­ho­va maj­ka. Po­sle to­ga sme­šten je u psi­hi­ja­trij­sku bol­ni­cu, a u Ju­žnom Bu­to­vu ga je če­kao jed­no­sob­ni stan.
U istom na­se­lju Ol­ga je ži­ve­la u dvo­sob­nom sta­nu sa ocem Vje­če­sla­vom Iva­no­vi­čem An­dre­je­vim, ko­ji je ra­dio kao stra­žar i po ceo dan je bio na po­slu. Su­se­di su pri­me­ti­li da sa Ol­gom ne­što ni­je u re­du. Po­ne­kad je bi­la sa­svim nor­mal­na, a za­tim bi se po­na­ša­la kao lu­da i tu­kla de­cu u su­sed­stvu.
Go­di­ne su pro­la­zi­le i Ol­ga je po­že­le­la da po­sta­ne maj­ka. Da­la je oglas u jed­noj od agen­ci­ja za upo­zna­va­nje. Po­če­li su da joj do­la­ze u go­ste ra­zni mu­škar­ci. Ne­ki su bi­li imuć­ni­ji, pa su sti­za­li u sku­pim auto­mo­bi­li­ma. Ol­ga je po­če­la da pi­je pa su po­ne­kad kod nje do­la­zi­li i pri­ja­te­lji al­ko­ho­li­ča­ri.
Kad je Ol­ga do­bi­la si­na ni ona sa­ma ni­je bi­la si­gur­na ko mu je otac. Da­la mu je ime po svom ocu, da­kle, de­di - Vje­če­sla­vu. De­da je vo­leo unu­ka Sla­vu i vo­zio ga je u ko­li­ci­ma po dvo­ri­štu.
Tog da­na kad je Ol­ga od­lu­či­la da za­jed­no sa ru­bljem sta­vi u veš-ma­ši­nu i še­sto­me­seč­nog si­na Sla­vu ni­ko­ga ni­je bi­lo u sta­nu. I dok je išlo "pret­pra­nje" sa hlad­nom vo­dom, Ol­ga je te­le­fo­ni­ra­la po­li­ci­ji i ka­za­la: sta­vi­la sam de­te u veš-ma­ši­nu, ali sa­da ne umem da je is­ključim.


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: black_angel_421 29.08.2005. 19:55:53
Bolesno...  :evil:


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: daffy 29.08.2005. 19:59:28
jel imaju oni josh smrtnu kaznu ?!??!


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: DJ_Uro_UE 29.08.2005. 22:48:10
Pa da znam da je umnobolesna, ishchupao bih joj matericu iz organizma, takva lichnost ne zasluzuje da podari zivot! Budala...


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: أحدث الأرق من النو 30.08.2005. 08:55:11
Nemanja mozda previse osudjujes... jeste ovo prevazishlo svaku meru oprastanja.. ali Bog je onaj koji ce da odluchi ko ce i zasto da ima dete.. od kud znas.. mozda to dete bude nesto u zivotu!


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: Prti bee gee 30.08.2005. 10:41:52
Kakav debil od zene... :-o Tipicno za Ruse.... :x


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: DJ_Uro_UE 30.08.2005. 13:22:31
Citat: "speed-girl"
Nemanja mozda previse osudjujes... jeste ovo prevazishlo svaku meru oprastanja.. ali Bog je onaj koji ce da odluchi ko ce i zasto da ima dete.. od kud znas.. mozda to dete bude nesto u zivotu!


Pfff. od kud se pishe "otkud"... nego... Mozda bi dete postalo neshto u zivotu kad bi zivelo u normalnim uslovima sa normalnim ljudima pored sebe, a jock pored umno bolesnih ljudi koji stavljaju decu u vesh mashinu breee !!! Aloooo.... Srecom te nije od deteta istripovala da je vekna hleba, mogla ga je staviti u rernu...


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: TijanaUE 30.08.2005. 15:30:20
strasno...... :cry:
Na neki nacin,treba razumeti,jer je zena definitivno bolesna,ali mi nije jasno kako joj dozvolise da ima dete,ili da joj nisu oduzeli po rodjenju.Cak su i komsije znale da nesto nije u redu.......Jadna bebica.....


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: black_angel_421 30.08.2005. 16:44:26
Citat: "DJ_Uro_UE"
Pfff. od kud se pishe "otkud"... nego... Mozda bi dete postalo neshto u zivotu kad bi zivelo u normalnim uslovima sa normalnim ljudima pored sebe, a jock pored umno bolesnih ljudi koji stavljaju decu u vesh mashinu breee !!! Aloooo.... Srecom te nije od deteta istripovala da je vekna hleba, mogla ga je staviti u rernu...

TO, Nemanjoooo, udri po gramatici i leksici...  :D
U prawu je Djuro za owo... Ko zna koliko ce dete patiti od poteza swoje majke i neprimernog njenog ponashanja...ipak, ona je bolesna i deshawace se da o5 naprawi neku ludost.. A ko zna da li ce dete imati srece da preziwi taj sledeci put...  :?


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: Top 01.09.2005. 13:17:06
Me koliko god ovo bilo bolesno .. A mnogo je bolesno .. MOram da se nasmejem Nemanjinom postu ovom zadnjem.. Za veknu hleba i rernu .. Ahahah ....
Nego da se vratim na temu .. Velika glupost je to shto ti kazesh miro da treba bog da odluchi da li ce ona imati dete ili ne ....
U ovom sluchaju najmanje bog treba da odluchuje o ovome ..A i ne znam shta uopshte bog ima sa ovim ali ajde ..  O ovom treba da odluchuje sud i da joj oduzme to dete i da joj na neki nachin zabrani ili je sprechi da na svet donosi bilo koje drugo ..
Mislim ko moze biti toliko bolestan da stavi dete u vesh mashinu ..
Shto nemanja kaze treba joj sprziti matericu .. jer takvo neshto kao shto je ovao osoba ne zasluzuje da donese bilo kakav zivot na svet ..


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: SlAtKa_uZiCaNka91 25.02.2006. 17:07:17
Strasn0o ..bolesno ...nemam rechi ..


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: WHO'S THE MAN 27.02.2006. 15:49:31
Koristite VANISH. Dubinski otklanja fleke i ne ostecuje tkaninu. Sada vidim razliku izmedju belog i sivog.


Naslov: Oprala dete u veš mašini
Poruka od: che 27.02.2006. 16:09:25
Nesto ovako moze da se dogodi svakome jer je to jednostavno hemija u samom mozgu!
Kad kazemo da je neko umobolan i lud ili slicno tome razmislimo kako je on umobolan a mi normalni...jedno je biti umobolan iz besa kad imas sve pa ne znas sta da radis,a drugo kad je problem od rodjenja u samom mozgu :!: