Oreska - Užice

VODIC U GPS, MAPE I KARTOGRAFIJU => Kartografija => Temu započeo: Pedja 23.07.2008. 03:23:26Naslov: Šta je georeferenciranje karte?
Poruka od: Pedja 23.07.2008. 03:23:26
Da bi karta imala smisla potrebno je da se po njoj možemo orjentisati. Za neke jednostavnije karte, dovoljno je da prepoznajemo ucrtane objekte i da se na osnovu njih orjentišemo, ali se za bilo kakvo ozbiljnije korišćenje karata, pretpostavlja da se za svaku ucrtanu tačku na karti mogu odrediti tačne geografske koordinate.

Na kartama su obi8čno ucrtani podaci o referencama, i to pre svega kroz ucrtanu podelu karte u koordinatnom sistemu, tako da se određivanje geografske koordinate izvodi prostim očitavanjem u odnosu na ucrtani koordinatni sistem.

Da bi se karta koristila na računaru, neophodno je da, pored toga što je skenirana i ubačen u računar, bude i geografski orjentisana. To upraksi znači da j epotrebno na karti označiti tačke za koje su nam poznate geografske koordinate i upisati te koordinate u obl9iku koji je računaru upotrebljiv. Konkretan način georefernciranaj zavis od programa u kome se karta korsiti, ili bolej reći, od formata u kome se mapa drži u digitalnom obliku.

Proces georefernciranja je uslovno rečeno jednostavan: u programu obeležite tačku i upišete njene tačne koordinate. U principu, dovoljno je obeležiti dve tačke ali se obično obeležava veći broj njih i to na što većoj udaljenosti između njih. U praksi, najbolje je obeležiti obavezno sva četiri ugla karte i eventualno neke dodatne tačke na samoj karti.

Pored samih koorinata, potrebno je i da znate u kom geografskom sistemu su te koordinate iyražene. Potrebno je da znate datum i projekciju upotrebljenih koordinata. Samo tako ćete iamti tačno orejentisanu kartu koja je upotrebljiva i drugima.

Ako orjentisete nase topografske karte, onda upotrebite podatke date u članku Datum i projekcija naših topografskih karata (http://gps.vodic.net/index.php?topic=11713.0)