https://forum.uzice.net Odštampaj stranicu - Sta je dozvoljeni minus na tekucem racunu

Oreska - Užice

(NE)OBIČNI SVAKODNEVNI ŽIVOT => Lični i porodični budžet i ekonomija => Temu započeo: Pedja 20.06.2007. 11:57:56Naslov: Sta je dozvoljeni minus na tekucem racunu
Poruka od: Pedja 20.06.2007. 11:57:56
Уколико трошите више од онога што имате, тј. од онога чиме располажете на свом текућем рачуну, ви заправо користите средства која нису ваша – користите, због чега сте дужни да платите одговарајућу камату. Међутим, минус по текућем рачуну представља најскупљу позајмицу, па би га требало користити само у крајњој нужди и у што краћем временском периоду.

Да бисте знали колико вас кошта коришћење појединих финансијских производа, у овом случају минуса по текућем рачуну, и да ли је оно за вас повољније у односу на друге финансијске производе, најједноставније је да упоредите ефективне каматне стопе на те производе.

ШТА ЈЕ ЕФЕКТИВНА КАМАТНА СТОПА?

Ефективна каматна стопа (ЕКС) јесте каматна стопа која, поред номиналне каматне стопе (редовне каматне стопе), укључује и све друге накнаде и трошкове које вам давалац кредита зарачунава. ЕКС даје информацију о стварној цени кредита, тј. показује колико ће вас коштати кредит или, у овом случају, колико ће вас коштати коришћење дозвољеног минуса.

ЕКС за поједине финнсијске производе износи:
Минус на текућем рачуну - од 25% до 45%
Кредитне картице - од 22% до 32%
Готовински кредити - од 9,5% до 31,84%

Као што се може видети, коришћење дозвољеног минуса представља најскупљи вид задуживања, годишња каматна стопа се креће до чак 45%.

КАКО СЕ ОТПЛАЋУЈЕ МИНУС ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ, А КАКО ДУГ (ГЛАВНИЦА) КОД РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА ЗАЈМОВА?

Велики број грађана врло често искористи дозвољени минус, а затим дужи временски период не измирује своју обавезу, због чега увек плаћа камату на укупан дуг (минус). То није случај код, нпр., кредитнихк артица или готовинскихкре дита јер постоји обавеза да се један део дуга (главнице) отплаћује месечно. У следећем прегледу можете видети разлике у погледу доспевања плаћања обавеза за различите врсте зајмова:

Минус на текућем рачуну - дуг се може умањивати у сваком моменту, делимично или у потпуности

Кредитне картице - дуг се умањује месечно, у складу с уговором, а најчешће 5% до 10% главнице

Готовински кредити - дуг се умањује месечно уколико је уговорена месечна отплата главнице

КОЛИКО ЗАПРАВО КОШТА КОРИШЋЕЊЕ МИНУСА ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ?

Погледајмо на једном хипотетичком примеру колико би коштало коришћење дозвољене позајмице по текућем рачуну. Уколико претпоставимо да сте на почетку године искористили дозвољену позајмицу од 40.000 динара, уз месечну каматну стопу од 2,5% (34,49% ЕКС на годишњем нивоу), и да сте током целе године увек користили износ максимално дозвољеног минуса, тј. да нисте месечно умањивали свој дуг (што је у пракси најчешћи случај), ваша укупна годишња  обавеза по основу камате за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну износила би 12.000 динара (1.000 динара месечно).

Међутим, и поред тога што бисте за годину дана платили 12.000 динара за коришћење дозвољене позајмице уколико нисте умањивали свој дуг (минус) сваког месеца, ви бисте и након годину дана и даље дуговали свих40.000 динара.

ИМАЈТЕ У ВИДУ

Иако се понекад чини да је коришћење дозвољеног минуса неизбежно, треба знати да се „предност“ коришћења минуса може осетити само једном – први пут када се искористи, док ће трошкови, уколико се позајмица благовремено не врати, представљати додатни терет за кућни буџет.

Одобрена позајмица се врло често приказује као „расположива средстава“. Тиме се ствара погрешна слика да корисник текућег рачуна тај новац заиста има на рачуну, иако су „расположива средства“ у ствари збир ваших средстава и одобрене  позајмице, коју морате вратити заједно с каматом.

Врло често се из дозвољеног пређе и у недозвољени минус, који је у погледу трошкова још неповољнији. На износ недозвољеног минуса плаћа се затезна камата, која је већа од редовне камате на дозвољени минус и креће се од 3 до7% месечно.


Само редовним умањивањем дуга по основу искоришћеног минуса можете избећи плаћање знатне суме по основу камате на укупан дуг (на укупан минус) и истовремено, постепено, у потпуности вратити дозовљену позајмицу по
текућем рачуну.

http://www.nbs.yu/export/internet/latinica/63/prospekti/500_dozvoljeni_minus_po_tekucem_racunu.pdf