https://forum.uzice.net Odštampaj stranicu - Da li je broj deljiv sa...

Oreska - Užice

OPŠTE TEME => Prirodne nauke => Temu započeo: Pedja 07.08.2007. 14:31:04Naslov: Da li je broj deljiv sa...
Poruka od: Pedja 07.08.2007. 14:31:04
Pravila deljivosti brojevima od 2 i 10

2Bilo koji broj koji se završava parnim brojem deljiv je sa dva.
3Saberi sve cifre broja. Ako je zbir deljiv sa tri onda je i broj deljiv sa tri.

Primer: da li je 13581 deljivo 3? Da - zbir cifara 1 + 3 + 5 + 8 + 1  je 18, a 18 je deljivo sa 3 (6 times) tako da je i 13581 deljivo sa tri.

Ako ne znate da li je zbor deljiv sa tri, saberite cifre zbira pa proveite da li je taj zbor deljiv.
4Ako su poslednje dve cifre u broju 00 ili su deljive sa 4 onda je  iceo broj deljiv sa četiri.

Primer: da li je 34,216 deljivo sa 4 ? Da - poslednej dve cire su 16 a 16 je deljivo sa četiri, dakle i 34,216 je deljivo sa četiri
5Svaki broj kojemjeposlednja cifra 0 ili 5 deljiv je sa 5
6Ako je broj paran i deljiv sa tri, onda je taj broj deljiv sa šest.
7Pomnoži poslednj cifru broj sa dva ioduzmi to od preostalih brojeva. Ako je novi broj deljiv sa sedam, onda je i početni.

Primer: da li je 735 deljivo sa 7 ? Da - uzmi poslednju cifru (5) and pomnoži je sa dva 2 tako dadodbijaš 10, oduzmi 10 od 73 pa ćeš dobiti 63 - to je deljivo sa 7 pa je i početni broj deljiv sa sedam.

Ako ne znaš da li je novi broj deljiv sa sedam ponovi postupak i za njega.
8Ako su poslednje tri cifre 000 ili deljive sa 8 onda je ceo broj deljiv sa osam.
9Saberi sve cifre broj i ako je zbor deljiv sa 9, ond aj e i broj deljiv sa 9.
10Svaki broj koji se završava nulom je deljiv sa deset


Naslov: Odg: Da li je broj deljiv sa...
Poruka od: Vertigo 07.08.2007. 16:02:56
pa dobro... ovo se uci u osnovnoj skoli valjda :P


Naslov: Odg: Da li je broj deljiv sa...
Poruka od: soda 30.11.2007. 12:36:48
da to sam znao jos od 5 razreda osnovne (;