Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Da niste izgubili svoj aktivacioni e-mail?
Oreska - Užice
Užice na Internetu
Prijavite se sa korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
 
ARHIVA
   Početna   Pomoć Pravila Pretraga Gallery Prijavljivanje Registracija  
IZBORI: NAJFORUMAŠ I NAJFORUMAŠICA GODINE
AKCIJA: SVI UŽIČANI NA JEDNOM MESTU!
Za užičke nekomercijalne organizacije i ustanove besplatno...
Stranice: [1]
  Štampaj  
Autor Tema: Pravilnik o dodeli radioamaterskih znakova  (Pročitano 7212 puta)
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12963WWW
« poslato: 25.07.2007. 21:48:35 »

Na osnovu člana 20., 22., 27., 29., 31. i 32. Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radiostanica (Sl.Glasnik R.Srbije, br. 06/2007) i člana 21. Statuta Saveza radio-amatera Srbije,Izvršni odbor Saveza radio-amatera Srbije je 22.05.2007.g. doneo:

PRAVILNIK
O DODELI POZIVNIH ZNAKOVA I ZNAKOVA IDENTIFIKACIJE


Član 1.

Opšte odredbe

Ovim Pravilnikom određuje se postupak dodele i kriterijumi za određivanje pozivnih znakova, znakova identifikacije, kao i identifikacionih oznaka za prijemne radio-amatere.

Pozivni znak se sastoji od prefiksa i sufiksa.

Sufiks, u smislu ovog Pravilnika, je slovčani niz abecede sastavljen od jednog, dva ili tri slova.

Za pozivne znakove koji odstupaju od prethodno navedenog pravila primenjuje se član 20.stav 4. Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radio-stanica (Sl.Glasnik R.Srbije, br.06/2007).

Član 2.

Pozivni znak se određuje i dodeljuje na osnovu uslova koji su navedeni u članu 4., 6 i 7. ovog Pravilnika.

Član 3.

Radio-amateri 1)

Radio-amaterima I i II klase dodeljuju se pozivni znaci sa tri slova u sufiksu, a pozivni znaci sa jednim ili dva slova u sufiksu prema uslovima navedenim u članu 4. ovog Pravilnika.

Pozivni znak se dodeljuje u postupku izdavanja amaterske radio-licence.

Član 4.

Radio-amater I klase može podneti zahtev za dodelu pozivnog znaka sa dva slova u sufiksu ukoliko ima najmanje 3 godine staža u klasi I i ispunjava sledeće kriterijume:

1.- urađenih najmanje 175 zemalja po DXCC listi, na KT opsezima;

2.- urađenih najmanje 100 QTH polja ili 30 DXCC na opsegu 50MHz;

3.- urađenih najmanje 75 QTH polja ili 15 DXCC na opsegu 144MHz;

4.- urađenih najmanje 30 QTH polja ili 10 DXCC na opsegu 432MHz;

5.- urađenih najmanje 12 QTH polja ili 6 DXCC na opsegu 1,2GHz;

6.- urađenih najmanje 10 amaterskih radio-veza na opsezima preko 2,4GHz;

7.- urađenih najmanje 10 EME ili 30 MS amaterskih radio-veza koristeći sopstvene uređaje i antene sa lokacije koja je upisana u dozvolu za rad radio-stanice;

8.- ukoliko se, učestvujući u kategoriji »jedan operator«, plasirao najmanje:
a) 5 puta u međunarodnim WW takmičenjima na KT opsezima u evropski «top» plasman (prema rezultatima objavljenim od strane organizatora) ili u prvih deset u Evropi u takmičenjima gde organizator u «top» plasmanima objavljuje samo pobednike po kategorijama, ili u prva tri u Srbiji;
b) 5 puta u prvih pet u Srbiji u YUDX Contest ili u KT KUP SRS 5;
c) 10 puta u prvih pet u domaćim KT takmičenjima 5.

9.- ukoliko se, učestvujući u kategoriji »jedan operator« u VHF/UHF/SHF takmičenjima koja organizuju republički, odnosno pokrajinski Savezi radio-amatara, plasirao najmanje 5 puta među prvih 6 u kategoriji jedan op.

Radio-amater I klase može podneti zahtev za dodelu pozivnog znaka sa 1 slovom u sufiksu ukoliko najmanje 5 godina koristi pozivni znak sa 2 slova u sufiksu i ispunjava sledeće kriterijume:

1.- urađenih najmanje 275 zemalja po DXCC listi, na KT opsezima;

2.- urađenih najmanje 300 QTH polja ili 100 DXCC na opsegu 50MHz;

3.- urađenih najmanje 200 QTH polja ili 30 DXCC na opsegu 144MHz;

4.- urađenih najmanje 100 QTH polja ili 20 DXCC na opsegu 432MHz;

5.- urađenih najmanje 50 QTH polja ili 10 DXCC na opsegu 1,2GHz;

6.- urađenih najmanje 50 amaterskih radio-veza na opsezima preko 2,4GHz;

7.- urađenih najmanje 20 EME ili 50 MS amaterskih radio-veza koristeći sopstvene uređaje i antene sa lokacije koja je upisana u dozvolu za rad radio-stanice;

8.- ukoliko se, učestvujući u kategoriji »jedan operator«, plasirao najmanje:
a) 5 puta u međunarodnim WW takmičenjima na KT opsezima u «top» plasman (prema rezultatima objavljenim od strane organizatora) ili u prvih šest u takmičenjima gde organizator u «top» plasmanima objavljuje samo pobednike po kategorijama, ili prvi u Srbiji;
b) 5 puta u prvih tri u Srbiji u YUDX Contest ili u KT KUP SRS 5;
c) 10 puta u prvih tri u domaćim KT takmičenjima 5;

9.- ukoliko se, učestvujući u kategoriji »jedan operator« u VHF/UHF/SHF takmičenjima koja organizuju republički, odnosno pokrajinski Savezi radio-amatara, plasirao najmanje 5 puta među prvih 3 u svojoj kategoriji.

Za dobijanje pozivnog znaka sa dva slova u sufiksu, gde je prvo slovo A, važe uslovi navedeni u prethodnom stavu.

Svaki od navedenih kriterijuma vredi 150 poena za dobijanje pozivnog znaka sa dva slova u sufiksu, odnosno 250 poena za pozivni znak sa jednim slovom u sufiksu.

Specifičan broj poena za svaki od kriterijuma dobija se deljenjem broja poena (150, odnosno 250) sa brojem zahtevanih uslova.

Za dobijanje na korišćenje pozivnog znaka sa jednim slovom u sufiksu u takmičenjima, neophodno je imati minimalno 300 poena.

Za dobijanje na trajno korišćenje pozivnog znaka sa jednim slovom u sufiksu, odnosno za znak sa 2 slova u sufiksu gde je prvo slovo »A«, neophodno je imati minimalno 750 poena.

Neophodan uslov je da najmanje 30% osvojenih poena bude iz kriterijuma 8 ili 9.

Ukoliko za isti pozivni znak zahtev podnese više radio-amatera ili radio-klubova, prednost će imati zahtev sa više poena, a u slučaju da dva ili više zahteva imaju isti broj poena prednost će imati zahtev sa više poena dobijenih u kriterijumima 8 ili 9.

Član 5.

Podnosilac zahteva će u zahtevu svojim potpisom, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, garantovati da je ispunio zahtevane uslove radeći pod sopstvenim ličnim pozivnim znakom.

Podnosilac zahteva mora da poseduje dozvolu za amatersku radio-stanicu.

Uz zahtev se podnose dokazi o ispunjenju kriterijuma (lista rađenih DXCC, QTH polja, kopija zvaničnih rezultata takmičenja, i dr.), kao i kopije dozvola za amatersku radio-stanicu.

Zahteve za dodelu pozivnih znakova rešavaju komisije iz člana 11. ovog Pravilnika.

Odluku o dodeli pozivnih znakova donosi IO Saveza radio-amatera na osnovu predloga komisije.

Član 6.

Radio-amater može imati samo jedan pozivni znak na trajnom korišćenju.

Radio-amateru koji je do donošenja ovog Pravilnika, na osnovu privremene dozvole, koristio pozivni znak sa jednim slovom u sufiksu može da se dodeli na trajno korišćenje jedan pozivni znak koji je već koristio, ukoliko taj znak u ovom Pravilniku nije predviđen za drugu namenu i ukoliko je radio-amater ispunio uslove iz člana 4. ovog Pravilnika.

Radio-amateru koji iz razloga više sile nije u mogućnosti da i dalje koristi pozivni znak koji mu je dodeljen, ima prednost u izboru pozivnog znaka koji je slobodan, pod uslovom da ispunjava kriterijume za takav pozivni znak.

Radio-amateru koji je do donošenja ovog Pravilnika, na osnovu privremene dozvole, koristio pozivni znak sa jednim slovom u sufiksu, može se periodično produžavati mogućnost korišćenja jednog takvog pozivnog znaka, ukoliko taj znak u ovom Pravilniku nije predviđen za drugu namenu.

Takav pozivni znak je isključivo namenjen za korišćenje u međunarodnim HF/VHF/UHF/SHF/EHF takmičenjima.

Član 7.

Organizacije saveza radio-amatera

Radio-klubovima se dodeljuju pozivni znaci sa tri slova u sufiksu iz sledećih serija:
YU1 - za radio-klubove čije sedište nije na teritoriji AP Vojvodina i AP Kosovo i Metohija;
YU7 - za radio klubove čije je sedište na teritoriji AP Vojvodina;
YU8 - za radio klubove čije je sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija;

Radio-klubu može da se dodeli jedan pozivni znak sa jednim slovom u sufiksu, bez obzira na prefiks. U slučaju da se radi o radio-klubu koji ima više aktivnih primopredajnih sekcija, komisija2) Saveza radio-amatera Srbije može takvom radio-klubu da odobri dodelu najviše dva pozivna znaka sa jednim slovom u sufiksu.

Pozivni znak sa jednoslovnim sufiksom može se dodeliti radio-klubu na osnovu ispunjenih kriterijuma navedenih u članu 4. stav 2. ovog Pravilnika.

Član 8.

Identifikacija emisija amaterskih primopredajnih stanica

Dodelu pozivnih znakova vrše republički, odnosno pokrajinski savezi radio-amatera prema sledećem:

Niz pozivnih znakovaKoristi se za identifikaciju emisija amaterskih primopredajnih stanica
YТ1А - YТ0ZI klasa i organizacija radio-amatera
YТ1АА - YТ0ZZI klasa i Savez radio-amatera Srbije3
YТ1ААА – YТ1ZZZII klasa
YТ2ААА – YТ2ZZZI klasa
YТ3ААА – YТ3ZZZI klasa
YТ4ААА – YТ4ZZZRezerva
YТ5ААА – YТ5ZZZI klasa
YТ6ААА – YТ6ZZZRezerva
YТ7ААА – YТ7ZZZII klasa
YТ8ААА – YТ8ZZZII klasa
YТ9ААА – YТ9ZZZRezerva
YТ0ААА - YТ0ZZZSavez radio-amatera Srbije3
YU1А – YU0ZI klasa i organizacija radio-amatera
YU1АА – YU9KZI klasa
YU9LА – YU9ZZStrani državljani 4
YU0АА – YU0ZZI klasa i Savez radio-amatera Srbije 3
YU1ААА – YU1MZZOrganizacija radio-amatera
YU1NАА – YU1ZZZI klasa
YU2ААА – YU3ZZZI klasa
YU4ААА – YU4ZZZRezerva
YU5ААА – YU5ZZZI klasa
YU6ААА – YU6ZZZRezerva
YU7ААА – YU7MZZOrganizacija radio-amatera
YU7NАА – YU7ZZZI klasa
YU8ААА – YU8MZZOrganizacija radio-amatera
YU8NАА – YU8ZZZI klasa
YU9AАА - YU9WZZI klasa
YU9XАА - YU9ZZZStrani državljani 4
YU0АAА – YU0RZZSavez radio-amatera Srbije
YU0TAА – YU0TZZSavez radio-amatera Srbije
YZ1А – YZ0ZI klasa i organizacija radio-amatera
YZ1АА – YZ0ZZI klasa i Savez radio-amatera Srbije 3
YZ1ААА – YZ0ZZZI i II klasa i Savez radio-amatera Srbije3
4N1А – 4N0ZI klasa i organizacija radio-amatera
4N1АА – 4N0ZZI klasa i Savez radio-amatera Srbije 3
4N1ААА – 4N0ZZZI i II klasa i Savez radio-amatera Srbije3


Dodela pozivnih znakova sa jednim slovom u sufiksu je u nadležnosti Saveza radio-amatera Srbije i isti se mogu dodeljivati za celu teritoriju R.Srbije bez obzira na prebivalište ili sedište korisnika takvog pozivnog znaka.

Savez radio-amatera Srbije može, za određene akcije ili aktivnosti ograničenog trajanja, odobriti radio-klubu ili radio-amateru - članu Saveza radio-amatera privremeno korišćenje pozivnog znaka sa brojkom 0 u pozivnom znaku.

Jedinstvenu evidenciju-registar svih izdatih pozivnih znakova vodi Savez radio-amatera Srbije.

Član 9.

Dodelu znakova identifikacije vrše republički, odnosno pokrajinski savezi radio-amatera po sledećem:

Niz znakova identifikacije Koristi se za identifikaciju emisija
YU0UAA – YU0UZZAmaterskih repetirtorskih stanica koje rade unutar frekvencijskog opsega 432MHz
YU0VAA – YU0VZZAmaterskih repetirtorskih stanica koje rade unutar frekvencijskog opsega 144MHz
YU0SAA – YU0SZZAmaterskih repetirtorskih stanica koje rade unutar frekvencijskih opsega 1.2GHz i 2.4GHz
YU0WAA – YU0WZZ
YU0ZAA – YU0ZZZ
Amaterskih radio-far stanica svetskog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog karaktera
YU∅XAA – YU∅XZZ
YU∅YAA – YU∅YZZ
Amaterskih stanica za digitalne komunikacije


Član 10.

Identifikacionu oznaku amaterske prijemne stanice i odobrenje za korišćenje prijemne stanice izdaje savez radio-amatera na osnovu amaterske radio-licence podnosioca zahteva, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radio-stanica.

Član 11.

Procedura odobravanja

Savez radio-amatera ima komisiju koja, na osnovu zahteva, predlaže dodelu pozivnih znakova.

Komisija ima 3 člana, a imenuje je IO Saveza radio-amatera.

Komisija za dodelu pozivnih znakova sa jednim slovom u sufiksu se formira na nivou Saveza radio-amatera Srbije, a sastoji se od dva člana koje imenuje Savez radio-amatera Srbije i jednog člana koga imenuje Savez radio-amatera Vojvodine.

Komisije su u svom radu nezavisne, odluke donose konsenzusom, a glasanje je tajno.

Član 12.

Evidenciju o dodeljenim pozivnim znacima, znacima identifikacije i identifikacionim oznakama prijemnih radio-amatera vode republički, odnosno pokrajinski Savez radio-amatera.

Evidencija se vodi u obliku trajnog zapisa, a o dodeljenim znacima izveštava se Savez radioamatera Srbije u roku od jednog dana od dana dodele znaka.

Član 13.

Isti pozivni znak može se dodeliti drugom korisniku najmanje nakon 2 godine od dana prestanka korišćenja ili isteka važnosti dozvole, ukoliko se radi o znaku dodeljenom za upotrebu u takmičenjima, odnosno nakon 5 godina za znak koji je dodeljen na trajno korišćenje.

Isti pozivni znak može se dodeliti drugom korisniku i pre isteka 5 godina, ukoliko prethodni korisnik da svoj pisani pristanak.

Član 14.

Za korišćenje pozivnih znakova koji nisu dodeljeni na trajno korišćenje, kao i za promenu pozivnog znaka po sopstvenoj volji, plaća se nadoknada čiji iznos određuje IO Saveza radioamatera Srbije.

Član 15.

Prelazne odredbe

Za radio-amatere i radio-klubove koji su, do stupanja na snagu Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radio-stanica, imali dodeljene pozivne znakove postupaće se po sledećem:

- radio-klubovi zadržavaju već dodeljene pozivne znakove sa tri slova u sufiksu;

- radio-klubovi mogu da zadrže jedan pozivni znak sa jednim slovom u sufiksu, koji već koriste, ukoliko taj znak u ovom Pravilniku nije predviđen za drugu namenu;

- radio-amateri koji su do donošenja Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radiostanica imali klase A, B, D, E i F zadržavaju već dodeljene pozivne znakove; u slučaju podnošenja zahteva za zamenu dvoslovnog pozivnog znaka gubi se mogućnost dobijanja pozivnog znaka sa jednoslovnim sufiksom;

- radio-amaterima koji do donošenja Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radiostanica nisu imali dodeljen pozivni znak, a imaju klase A, B, D, E i F, pozivni znak će se dodeliti prema praksi koja je primenjivana za navedene klase do donošenja Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radio-stanica, a u skladu sa ovim Pravilnikom;

- radio-amaterima koji su do donošenja Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radiostanica imali klasu C, dodeljivaće se pozivni znaci sa tri slova u sufiksu;

- pozivni znakovi u kojima je treći karakter brojka 3, 4 ili 6 dodeljivaće se u skladu sa odlukama IO Saveza radio-amatera Srbije.

Član 16.

Tumačenje ovog Pravilnika je u nadležnosti IO Saveza radio-amatera Srbije.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja.

PREDSEDNIK
SAVEZA RADIO-AMATERA SRBIJE
Miroslav Vemić YT1AA


1) Zvanje radio-amater, u smislu ovog Pravilnika, odgovara zvanju amaterski radio-operator koje se koristilo u
Pravilniku o vrstama amaterskih radio-stanica i tehničkim uslovima za njihovo korišćenje (Službeni list SFRJ, br.
59/85) i u Pravilniku o uslovima za sticanje zvanja radio-operatora na amaterskim radio-stanicama i o uslovima za
izdavanje ovlašćenja za njihov rad (Službeni glasnik SR Srbije, br. 49/79).

3) Način dodele pozivnih znakova sa brojem ∅ određuje Savez radio-amatera Srbije.

4) Prema članu 26. Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radio-stanica i članu 70. Zakona o telekomunikacijama,
dozvolu za amatersku radio-stanicu stranom fizičkom licu izdaje RATEL.

5) Pod kategorijom KT KUP SRS smatra se i KT takmičenje KUP SRJ (Saveza radio-amatera Jugoslavije); pod domaćim
KT takmičenjima smatraju se i takmičenja održana u vreme postojanja Saveza radio-amatera Jugoslavije.
Sačuvana

Andragon
provereni korisnici
piskaralo
*****
Pol: Muškarac
Horoskop: Jarac
Poruke: 1137« Odgovor #1 poslato: 01.08.2007. 18:24:27 »

Da da da zanimljivo smile sad svi od A B i C klase u jednoj klasi
i ja sam konkurisao za znak i ako Bog da YU2RA moj sledeci smile
Sačuvana
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12963WWW
« Odgovor #2 poslato: 01.08.2007. 20:54:17 »

Ja sam se prilicno razocarao kada sam video ovaj novi pravilnik. Potpuno je nekompatibilan sa starim tako da ce ljude koji su dugo imali neki znak sada primoravati da znak menjaju. Besmislica!

A i kada se vide uslovi za dobijanej znakova, tacno se vidi da je to sve napravljeno za malu grupicu ljudi a ne da popularise radioamaterizam. Nema sta, radioamaterski pokret nikada nije bio na nizim granama. Sve je komercijalizovano, sve je usmereno ka licnim i poslovnim interesima nekolicine...
Sačuvana

Andragon
provereni korisnici
piskaralo
*****
Pol: Muškarac
Horoskop: Jarac
Poruke: 1137« Odgovor #3 poslato: 15.08.2007. 07:14:43 »

da pedja upravu si ali nismo mi krivi vec nas je IARU primorao da to uradimo ,
ali jo5 bilo kako bilo to je lep hobi ...

E sad sto sve manje ljudi zeli da se ovim bavi kod nas..to je stvar nas samih
Svima se cini da je to zastarelo.morzeova azbuka i te stvari
Ja licno vishe volim telegrafiju i nikad mi nije dosadila


a evo i nove licence smile moram priznati da je bash fancy

Sačuvana
petar pan
provereni korisnici
početnik
*
Ime i prezime:
Ime i Prezime
Mesto: Mesto odakle ste
Lokacija: Ripanj
Država: Srbija
Horoskop: Bik
Poruke: 5


« Odgovor #4 poslato: 11.09.2007. 22:11:47 »


Ja sam se prilicno razocarao kada sam video ovaj novi pravilnik. Potpuno je nekompatibilan sa starim tako da ce ljude koji su dugo imali neki znak sada primoravati da znak menjaju. Besmislica!

A i kada se vide uslovi za dobijanej znakova, tacno se vidi da je to sve napravljeno za malu grupicu ljudi a ne da popularise radioamaterizam. Nema sta, radioamaterski pokret nikada nije bio na nizim granama. Sve je komercijalizovano, sve je usmereno ka licnim i poslovnim interesima nekolicine...

[/i]

Mozda i nije bas tako crno kao sto pises ?
Koliko ja vidim iz tog pravilnika, malo je njih koji su "primorani" da menjaju znak. Zatim, nije ih primorao taj pravilnik vec ITU http://life.itu.int/radioclub/rr/ap42.htm oduzimanjem serije prefiksa YZ i 4N.

Ne bih se slozio sa konstatacijom da je "sve napravljeno za malu grupicu ljudi"; naprotiv, po ovom pravilniku svako ko polozi (ili je polozio) amatersku klasu moze da dobije znak i licencu koja se izdaje bez vremenskog ogranicenja - prema tome i tvoj komentar o komercijalizaciji "ne pije vodu".
Cak sta vise, moze da odabere i znak koji zeli.
Sačuvana
Pedja
provereni korisnici
stara kajla
*****
Pol: Muškarac
Ime i prezime:
Peđa Supurović
Mesto: Užice
Lokacija: Crna dama
Država: Srbija
FaceBook: ima
Blog: ima
Horoskop: Strelac
Poruke: 12963WWW
« Odgovor #5 poslato: 12.09.2007. 04:58:11 »


Ne bih se slozio sa konstatacijom da je "sve napravljeno za malu grupicu ljudi"; naprotiv, po ovom pravilniku svako ko polozi (ili je polozio) amatersku klasu moze da dobije znak i licencu koja se izdaje bez vremenskog ogranicenja - prema tome i tvoj komentar o komercijalizaciji "ne pije vodu".


Pa bas se o tome i radi. Ranje si znak mogao da dobijes na znanje, iskustvo, staz i doprinos. A po ovome sto si ti rekao, sada znak moze da ima svako, samo treba da plati. Nekada je licni pozivni znak bio znak prestiza, znak uspeha i znak neke vrednosti onoga ko ga nosi.
Sačuvana

petar pan
provereni korisnici
početnik
*
Ime i prezime:
Ime i Prezime
Mesto: Mesto odakle ste
Lokacija: Ripanj
Država: Srbija
Horoskop: Bik
Poruke: 5


« Odgovor #6 poslato: 12.09.2007. 21:45:39 »Ne bih se slozio sa konstatacijom da je "sve napravljeno za malu grupicu ljudi"; naprotiv, po ovom pravilniku svako ko polozi (ili je polozio) amatersku klasu moze da dobije znak i licencu koja se izdaje bez vremenskog ogranicenja - prema tome i tvoj komentar o komercijalizaciji "ne pije vodu".


Pa bas se o tome i radi. Ranje si znak mogao da dobijes na znanje, iskustvo, staz i doprinos. A po ovome sto si ti rekao, sada znak moze da ima svako, samo treba da plati. Nekada je licni pozivni znak bio znak prestiza, znak uspeha i znak neke vrednosti onoga ko ga nosi.Nesto mi nije bas jasno u tvojim stavovima: najpre ne valja jer se radi o "grupici", a sada ne valja jer "moze svako" ?
Elem da to zanemarimo; sada osnovni znak i pravo da imas licnu amatersku stanicu mozes da dobijes na znanje (polaganjem jedne od klasa radio-amatera); uz odredjenu i dokazanu aktivnost na amaterskim opsezima mozes dobiti pozivni znak koji bi se tvojim recima mogao smatrati "znakom prestiza, uspeha, neke vrednosti".
Sto se placanja tice, placalo se na svakih 5 godina produzenje ovlascenja i dozvola za radio-stanicu, placala se clanarina savezu radio-amatera.
Toga vise nema - nije neophodno (kao ranije) da budes clan saveza (ako neces) da bi mogao da ostvaris svoja gradjanska prava (tu smatram i pravo da se bavis radio-amaterstvom).
To sto se nekada zvalo ovlascenje za rad na amaterskim radio-stanicama sada je uslovno receno radio-amaterska licenca koja se izdaje sa neogranicenim trajanjem - nema placanja produzavanja svakih 5 godina.
Ukoliko mislis da "samo treba da plati" iako nemas polozen ispit za radio-amtera - ti napravi eksperiment: ponesi novac, plati, cekaj da dobijes taj znak pa mi se javi !
Sačuvana
Stranice: [1]
  Štampaj  
 
Prebaci se na:  Užice na Internetu
Pokreće MySQL Pokreće PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media | Imprint Ispravan XHTML 1.0! Ispravan CSS!
Stranica je napravljena za 2.613 sekundi sa 31 upita.