https://forum.uzice.net Odštampaj stranicu - Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturi Republike Srbije

Oreska - Užice

OPŠTE TEME => Umetnost i kultura => Temu započeo: Pedja 25.09.2007. 12:19:02Naslov: Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturi Republike Srbije
Poruka od: Pedja 25.09.2007. 12:19:02

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О КУЛТУРИ

У поступку припреме закона којим се уређује општи интерес у области културе и начин његовог остваривања, обављање делатности у области културе, обавезе и одговорности државне управе, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе у области културе, као и услови за рад и деловање свих учесника у процесима културне комуникације, Министарство културе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о култури;

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству културе на e-mail: zakonokulturi(at)min-cul.sr.gov.yu, или поштом, на адресу Министарство културе, Секретаријат , Влајковићева број 3, 11000 Београд, са назнаком «За  Закон о култури»;

Програм рада округлих столова и листа учесника биће утврђени у сагласности са министром културе, Војиславом Брајовићем.

Распоред округлих столова биће благовремено објављен путем средстава јавног информисања.

Јавна расправа о Нацрту закона о култури спроводи се у периоду од   24.09.2007.  до  24.10.2007. године.

По окончању јавне расправе, Министарство културе сачиниће извештај о одржаној јавној расправи и по сумирању резултата јавне расправе,  доставиће га Одбору за јавне службе и Влади.

http://www.kultura.sr.gov.yu/vesti/070848_Nacrt_zakona.html