Oreska - Užice

WWW.UZICE.NET - Užičani, hajde da se družimo => Wireless Užice - Užice bez žice => Temu započeo: Pedja 16.02.2006. 07:28:30Naslov: Održan sastanak korisnika mreže
Poruka od: Pedja 16.02.2006. 07:28:30
U nedelju, 12.02.2006. godine u MZ Lipa održan je sastanak korisnika naše mreže. Prisustvovao je 31 korisnik.

Sastanak je trajao prilično dugo i na njemu su detaljno razmotrena mnoga pitanja vezana za dosadašnji rad mreže i njeno funkcionisanje u budućnosti. Takođe je iskorišćena prilika da se korisnici mreže međusobno upoznaju ali i da dobiju obaveštenja o svemu što ih je interesovalo u vezi rada mreže i njenih servisa.


Za sastanak je bio zakazan sledeći dnevni red:

1. Međusobno upoznavanje korisnika
2. Izveštaj administratora mreže o dosadašnjem radu
3. Izveštaj administratora mreže o planovima za dalji razvoj mreže
4. Dogovor o načinu finasiranja održavanja i razvoja mreže
5. Dogovor o registrovanju udruženja mreže1. Izvršena je prozivka prisutnih tako da su svi mogli da vide ko je ko, tako da su retko korisnici koji su do tada nisu poznavali uživo imali priliku da to nadoknade

2. U izveštaju o dosadašnjiem radu mreže naglašeno je:

- od početka rada, 1. septembra, mreža je uspešno formirana, stvorena je jaka lokalna zajednica zasnovana na osnovnim principima: nekomercijalnost, otvorenost, saradnja, dobra volja, poverenje i dogovor.

- Mreža se trenutno sastoji od 2 AP-a, 5 serverskih računara i 43 korisnička računara, a ima više korsinika jer neke računare koristi više osoba a u par slučajeva korsinici se nalaze iza lokalnih rutera.

- mreža pokriva centar Užica i Krčagovo, ima dobar signal ali u poslednjih nekoliko meseci je došlo do povećanja smetnji, tako da su do skora odlične veze počele da pokzatuju probleme.

- organizacija rada mreže se svodila na dogovore kada zatreba. Opremu je nabavljao svako za sebe.

- Internet link koji mreža koristi ima propusnu moć od 256 kbps- Link je svima besplatno dostupan sa ograničewem brzine na dovoljnu za chat i slične namene, a oni korisnici koji žele veću brzinu mogu da učestvuju u plaćanju zakupa linka. Link niej prepoterećen zahvaljujući obzirnom korišćenju, ali i merama automatske kontrole protoka na ruteru.

- aktivnost korsinika u mreži je šarolika i kreće se od toga da neki korisnici ne pokazuju nikakvo interesovanje za mrežu i kontakt sa drugim korisnicima, već ih samo interesuje besplatni internet, do toga da se neki članovi isticu u povezivanju novih korisnika i sličnim poslovima.

- pored druženja kroz mrežu, organizovana su i druženja uživo, u raznim prilikama.

- zaključak je da je ideja uspela.

3. U izveštaju o planovima z adalji razvoj mreže naglašeno je sledeće:

- postoje realne mogućnosti da mreža dobije značaj gradskog servisa, povezivanjem što većeg broja građana ali i bitnih institucija i organizacija

- konkretni planovi za ovu godinu su:

promocija mreže kroz bolji kontakt sa medijima i gradskom vlašću;

povećanje pokrivenosti i to na prostore koji do sada nije mogli biti pokriveni zbog nepovoljnog reljefa: Carina, Gluvaći, Koštica, Turica i Sevojno;

poboljšavanje infrastrukture tako što bi postojeći čvorovi bili unapređeni tako da im se poveća pristupni kapacitet, ali i postavljanje novih kojima bi se sa jedne strane rasteretili postojeći čvorovi a sa druge obezbedila pokrivenost delova grada koji nisu pokriveni;

unapređenje internih servisa u mreži treba obaviti pre svega unapređenjem hardvera na serverima i objedinjavanjem više servisa na manje računara. Potrebno je obezbediti jedan jak server koji bi korsinicima obezbedio email nalog, lični web i ftp prostor, jabber naloge, internu telefoniju i slično. Potrebno je obezbediti jak i poudan igrački server a treba obezbediti i druge servise, prem ainteresovanjiam i potrebama korisnika.

4. Jednoglasno je usvojen predlog da se neophodna sredstva za unapređenje i održavanje obezbede od samih korisnika mreže i to:

- jednokratnim prilogom u iznosu od 25 evra. Sadašnji korsinici ovaj prilog treba da daju u roku do 1. maja, a novi korsinici prilog treba da daju najdalje tri meseca nakon povezivanja u mrežu. Prilog se može dati odjednom ili iz više delova. Novac prikupljen na ovaj način biće upotrebljen za nabavku opreme radi proširenja kapaciteta mreže (unapređenje postojećih čvorova i postavljanje novih)

- mesečnim prilogom u iznosu od 100 dinara za tekuće održavanje. Korisnici ove priloge mogu davati mesečno ili unapred za više meseci, po slobodnoj volji. Novac prikupljen na ovaj način biće upotrebljen za redovno održavanje - otklanjanje kvarova

Takođe je dogvoreno da se sredstva za unapređenje i održavanje mreže potraže od lokalne vlasti i užičkih firmi kao sponzora

5. Jednoglasno je prihvaćen predlog da se osnuje udruženje kojim će se mreža ozvaničiti i tako stvoriti uslovi da se ostvare neophodni kontakti sa lokalnom vlašću i drugim lokalnim institucijama i organizacijama, kao i donatorima i sponzorima. Kada bude pripremljeno sve što je neophodno biće sazvana osnivačka skupština.